Event description

Ανακοίνωση
Η Συναυλία της Celine Dion στην Κύπρο μεταξύ των 8 καλοκαιρινών Συναυλιών που ακυρώνονται από την Ερμηνεύτρια
Η Moonlight Show Productions, διοργανώτρια εταιρεία της Συναυλίας της Celine Dion στην Κύπρο, επιβεβαιώνει δυστυχώς την ακύρωση της Συναυλίας «Courage World Tour» που είχε προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στις 3 Ιουνίου στο Στάδιο ΓΣΠ Λευκωσίας, μετά την επίσημη ανακοίνωση της Celine στις 8 Δεκεμβρίου 2022. Η ανακοίνωση αναφέρεται σε ακύρωση 8 Συναυλιών οι οποίες θα διεξάγονταν το Καλοκαίρι του 2023, μεταξύ των οποίων και η Συναυλία στην Κύπρο.
Η Διοργανώτρια Εταιρεία βρίσκεται σε συνεννόηση με την SoldOut Tickets, για την έναρξη της διαδικασίας σταδιακής επιστροφής χρημάτων στους κατόχους εισιτηρίων οι οποίοι επηρεάζονται από την ακύρωση της Συναυλίας στο Στάδιο ΓΣΠ. Οι επιστροφές χρημάτων στους κατόχους εισιτηρίων θα ολοκληρωθούν αυτόματα στις κάρτες που χρησιμοποιήθηκαν κατά την αγορά τους, εντός περιόδου τεσσάρων μηνών και δεν απαιτείται καμία ενέργεια εκ μέρους των κατόχων.
Η επίσημη ανακοίνωση από την ομάδα της Celine έχει ως εξής:
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ CELINE DION COURAGE WORLD TOUR
ΕΠΑΝΑΠΓΟΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ 2023 ΓΙΑ ΤΟ 2024
ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΣΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΩΝ ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ 2023
ΟΙ ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ–11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023 ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΓΙΑ 6 ΜΑΡΤΙΟΥ–22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024
ΟΙ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ 31 ΜΑΙΟΥ-17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2023 ΑΚΥΡΩΝΟΝΤΑΙ
ΟΙ ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ 26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ– 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023 ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΩΣ ΕΧΟΥΝ
ΛΑΣ ΒΕΓΚΑΣ – 8 Δεκεμβρίου, 2022
Καθώς η Celine Dion συνεχίζει να αναρρώνει από ένα πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει, έχει ανακοινώσει την απόφαση για την αναβολή των παραστάσεων του Ευρωπαϊκού τμήματος της παγκόσμιας περιοδείας Courage World Tour που ήταν προγραμματισμένες για την Άνοιξη του 2023, και συγκεκριμένα μεταξύ των ημερομηνιών 24 Φεβρουαρίου έως 11 Απριλίου 2023, και επαναπρογραμματισμό τους την Άνοιξη του 2024. Παράλληλα, ανακοίνωσε την ακύρωση οκτώ παραστάσεων που ήταν προγραμματισμένες για το Καλοκαίρι του 2023, μεταξύ των οποίων αυτή στο Στάδιο ΓΣΠ στη Λευκωσία.
Μόνο οι παραστάσεις της περιόδου 26 Αυγούστου – 4 Οκτωβρίου 2023, θα παραμείνουν στο πρόγραμμα ως έχουν.
Η Celine είχε ολοκληρώσει τις πρώτες 52 συναυλίες της παγκόσμιας περιοδείας Courage World Tour στη Βόρεια Αμερική πριν την έξαρση της πανδημίας που οδήγησε στην προσωρινή διακοπή του προγράμματος τον Μάρτιο του 2020. Την ίδια περίοδο ξεκίνησε να αντιμετωπίζει σοβαρούς και επίμονους μυϊκούς σπασμούς, για τους οποίους λαμβάνει θεραπεία και η διαδικασία ανάρρωσης δεν επιτρέπει την άμεση επανέναρξη της περιοδείας. Η ιατρική ομάδα της Celine συνεχίζει να αξιολογεί και να αντιμετωπίζει την κατάσταση.
Το ανοιξιάτικο σκέλος της περιοδείας στην Ευρώπη θα ξεκινήσει τώρα από την Πράγα, στις 6 Μαρτίου 2024 και θα ολοκληρωθεί στο Λονδίνο στις 22 Απριλίου 2024.
«Με πονά που σας ανακοινώνω ότι δεν θα είμαι έτοιμη να ξαναρχίσω την περιοδεία μου στην Ευρώπη τον Φεβρουάριο», δήλωσε η Celine. «Μου λείπει να σας δω από κοντά όλους… να είμαι στη σκηνή… να ερμηνεύω για εσάς. Πάντα δίνω το 100% στις εμφανίσεις μου, αλλά δεν μπορώ να το κάνω αυτή τη στιγμή. Για να φτάσω ξανά σε εσάς, δεν έχω άλλη επιλογή από το να επικεντρωθώ στην υγεία μου και ελπίζω ότι βρίσκομαι σε καλό δρόμο προς την πλήρη ανάρρωση».
Τα εισιτήρια που αγοράστηκαν για τις 23 επαναπρογραμματισμένες συναυλίες θα ισχύουν για τις νέες ημερομηνίες το 2024. Τα χρήματα για τα εισιτήρια που αφορούν τις οκτώ καλοκαιρινές συναυλίες που ακυρώθηκαν θα επιστραφούν. Για περαιτέρω ερωτήσεις ή επιλογές εισιτηρίων, οι κάτοχοι εισιτηρίων θα πρέπει να απευθυνθούν στο αρχικό σημείο αγοράς τους.
Announcement
Celine Dion Concert in Cyprus among the 8 summer concerts canceled by the performer
Moonlight Show Productions, organizing company of the Celine Dion Concert in Cyprus, unfortunately confirms the cancellation of the Courage World Tour Concert scheduled to take place on June 3 at the Nicosia GSP Stadium, with at the official announcement of Celine on December 8, 2022. The announcement refers to the cancellation of 8 Concerts scheduled to take place in the Summer of 2023, including a Concert in Cyprus.
The Hosting Company is in consultation with SoldOut Tickets, to start the gradual refund process to ticket holders affected by the cancellation of the Concert at GSP Stadium. Refunds to ticket holders will be completed automatically on the cards used during their purchase, within a period of four months and no action will be required from ticket holders.
The official announcement from Celine’s team is as follows:
CELINE DION COURAGE WORLD TOUR
SPRING CONCERTS RESCHEDULE 2023 FOR 2024
AND CANCELLATION OF SUMMER CONCERTS 2023
THE CONCERTS FEBRUARY 24-11 APRIL 2023 ARE MOVE TO MARCH 6-22 APRIL 2024
SUMMER CONCERTS 31 MAY – 17 JULY 2023 ARE CANCELED
THE CONCERTS AUGUST 26 – OCTOBER 4, 2023 REMAIN AS THEY ARE
LAS VEGAS – DECEMBER 8, 2022
As Celine Dion continues to recover from a health issue she is facing, she has announced the decision to postpone the European section of the Courage World Tour shows scheduled for August Spring of 2023, and specifically between February 24 to April 11, 2023, and reschedule them for Spring 2024 At the same time, he announced the cancellation of eight performances scheduled for the Summer of 2023, including the one at the GSP Stadium in Nicosia.
Only the performances for the period August 26 – October 4, 2023 will remain on the schedule as they are.
Celine had completed the first 52 concerts of the Courage World Tour in North America before the outbreak of the pandemic led to the program’s temporary suspension in March 2020. During the same period he began to experience severe and persistent muscle spasms, for which he is receiving treatment and the recovery process does not allow for the immediate resumption of the tour. Celine’s medical team continues to assess and treat the situation.
The spring leg of the Europe tour will now begin in Prague, March 6, 2024 and finish in London on April 22, 2024.
“I regret to announce that I won’t be ready to resume my Europe tour in February,” Celine said. ‘Miss seeing you all in person… to be in the stage… to perform for you . I always give 100% in my appearances, but I just can’t do it at the moment. In order to reach you again, I have no choice but to focus on my health and hope I am well on the road to full recovery.”
Tickets purchased for the 23 rescheduled concerts will be valid for the new dates in 2024. Ticket money for the eight canceled summer concerts will be refunded. For further questions or ticket options, ticket holders should contact their home point of purchase.